در جایی که احساس می کنید شما را تحمل میکنند نمانید

به جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند!
 
تو می آموزی که بابا نان داد،
من آموختم که چندی پیش بابا جان داد،
تو می آموزی که آن مرد در باران آمد،
من همان کودکی هستم که زیر باران ،
پشت چراغِ قرمز ها مرد شد،

تو( آ )را با کلاهی می آموزی که
زندگی سالهاست بر سرم گذاشت...
 
می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ...
این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !
و گونه کسی را سرخ نمیکند !
می گویـــــــــم : مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکـــــــــرار است !
 
 
هفت شهر عشق
شهر اول: نگاه و دلربایی
شهر دوم: دیدار و آشنایی
شهر سوم: روزهای شیرین و طلایی
شهر چهارم: بهانه،فکر،جدایی
شهر پنجم: بی وفایی
شهر ششم: دوری و بی اعتنایی
شهر هفتم: اشک،آه،تنهایی ...
 
 
انسان های بزرگ بر این باورند که:
در برابر مشکلات ، یا راهی خواهند یافت ، یا راهی خواهند ساخت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 35 بازدید